Den nærende samtale via Gestalt Terapi

Malene Annikki Lundén – Strandbakkevej 8 – 8305 Samsø & Kuhlausgade 26 2100 Østerbro.

Jeg kan træffes dagligt. Telefontid mellem kl. 9.00 og 10.00 . Brug gerne telefonsvareren eller send en e-mail, hvis du ikke opnår kontakt.

Telefon; 0045 20964458. E-mail: malenelunden11@gmail.com. En samtale er nødvendig inden aftale.

Den næværende samtale foregår med basis i gestaltterapien, som er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst menneske. Gestaltterapiens metode er enkel og virkningsfuld, en fremadrettet proces, der eksempelvis stiller spørgsmål som: “Hvad sker der?” – “Hvad mærker du?” – “Hvad ønsker du?” – “Hvad undgår du?” Gestaltterapiens psykodramatiske metode hjælper med at synliggøre, forstå og integrere menneskets ubevidste sider, som f.eks. viser sig gennem drømme, fantasier, følelser og i forskellige kropslige spændingstilstande. Gestaltterapiens mål er at hjælpe dig til at opdage egne ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på dig selv og tage ansvar for dit eget liv.

Det græske ord “Therapeuin” betyder at støtte og hjælpe til balance og at vise vejen. Terapi betyder altså at støtte den naturlige proces hen mod balance i vores liv, sind og tilstand. I terapi kan man tale om sine tanker, følelser og handlinger og gennem terapeutens spørgsmål udforske sine problemstillinger fra nye vinkler. Terapi er brugen af psykologiske metoder til at blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og sin måde at være sammen med andre på.
Gennem bevidstheden bliver du i stand til at træffe dine til- og fravalg og dermed i stand til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv.

Øjeblik for øjeblik – moment by moment – er mit motto i min egen praksis.