Foredrag

-8
Hvornår bliver du inspireret? Hvordan samler du data og viden og træffer beslutninger? Hvorfor vil du gerne bevæges? Hvor skal du hen?

Når vi holder foredrag, bruger vi mange ingredienser, som vi samler i en skøn pakke: Fakta, viden, sund fornuft og erfaring. Vi har sammen og hver for sig fortalt den gode historie igennem mange år og har derfor stor erfaring med historiefortælling som virkemiddel. Vi mener, at den gode historie er et nødvendig udgangspunkt, når det handler om vores personlige og fælles ansvar for samfundets udvikling. Vi tror på livslang læring, og selvom vi ved en del om bl.a. lokal udvikling, bæredygtig uddannelse, det personlige valg og fællesskaber, så bliver vi hele tiden klogere. Vi er trænede i at være i kontakt med vores tilhørere, og vi er særligt gode til at gribe øjeblikket sammen med dem.

Eksempler på foredrag: Glæde, saft og livskraft. Hvordan holder du/I fokus på det, der får dig/jer at trives?  Hvad skal der til, for at det livgivende næres?

Lokal udvikling og bæredygtighed. Hvordan Samsø har investeret og sparet millioner af kroner ved at vælge vedvarende energiteknologi. Vi fortæller om vores personlige erfaringer med egen omstilling i vores private husholdning.

Læredygtighed” og “væredygtighed. Hvordan sår vi frø ” Ide ” ? Hvordan skaber vi forudsætninger, der hos børn, unge, voksne og gamle kan tænde troen på, at vi hver især kan bidrage til at udvikle vores lokalmiljø, institution eller organisation i en bæredygtig og mere resilient retning?